AR applikáció és tartalmak ÁSZF

AR applikáció és tartalmak Általános Szerződési Feltételek

(továbbiakban: AR rendszer ÁSZF)


Általános tudnivalók

 1. Az AR Books LibrARy alkalmazás (továbbiakban: Applikáció) kizárólagos tulajdonosa:
  Multilearn Digitális Tartalomszolgáltató és kiadó Kft. (továbbiakban: Kiadó)
  1188 Budapest, Lőrinci út 6/b.
  Adószám: HU23036097
  E-mail cím: info@multilearn.hu
 2. Jelen felhasználási feltételeket Kiadó a későbbiekben megváltoztathatja. Jelen felhasználási feltételek kiadásának dátuma: 2020.11.16.

Az Applikáció célja és használata

 1. Az Applikáció a telepítését követően különféle kiterjesztett valóság elemek megjelenítésére szolgál, melyek az eszköz kamerájának és kijelzőjének használatával biztosítják azok indulását és lejátszását.
 2. Az Applikáció felhasználó (továbbiakban Felhasználó) általi letöltése és telepítése az az Apple App Store és a Google Play alkalmazás áruházon keresztül ingyenes. A Felhasználó akár több eszközére is telepítheti az Applikációt.
 3. Költség a kiadványok megvásárlásakor merül fel. Az eszköz tesztelésére vagy promóciós tartalmak megjelenítésére szolgáló nyomtatott vagy képernyős kiadványok tartalmai rendszerint ingyenesek.
 4. Az Applikáció működésének érdekében szükséges az eszközkamera használatának engedélyezése, ennek kizárólagos célja a kiterjesztett valóság elemek lejátszását indító speciális képi elemek felismerése. Az Applikáció más képi tartalmat nem keres, nem rögzít, nem dolgoz fel és nem továbbít.
 5. Az Applikáció és a kiterjesztett valóság kiadványok használatát életkorhoz nem kötjük, de 6 éves kor felett javasoljuk kivéve, ha erről egy adott kiadvány másként nem rendelkezik, ez esetben az ott megadott értékek az irányadók.
 6. A kiterjesztett valóság tartalmak megjelenítési módjai
  1. Az Applikáció AR kamera funkció teszt, vagy promóciós kiterjesztett valóság tartalmak megjelenítésére szolgál. Ez a funkció regisztráció nélkül is használható. A teszt tartalmak segítik ellenőrizni az eszköz alkalmasságát a technológia használatára, míg a promóciós tartalmak a hagyományos reklám céljára szolgálnak.
  2. A meghatározó működési mód a megvásárolt nyomtatott kiadványok kiterjesztett valóság tartalmainak megtekintése. Ehhez ingyenes felhasználói regisztráció, valamint a kiadványban feltüntetett kód megadása szükséges.
 7. A fizetős kiterjesztett valóság kiadványok használata regisztráció után lehetséges, melyhez egy működő Felhasználói e-mail cím szükséges. Az Applikációban történő regisztrációs adatok megadását követően (e-mail cím és jelszó) a rendszer egy megerősítő e-mailt küld ki, melyben a regisztráció véglegesítéséhez a levélben található linkre kell kattintani. A regisztráció véglegesítéséről a link megnyitása utána egy internetes oldal ad tájékoztatást. Az Applikációba történő belépés csak ezen folyamat eredményes végrehajtása után lehetséges.
 8. Az Applikáció a használata során több okból rendszeres hálózati forgalmat generál, ennek biztosítása a Felhasználó feladata.
 9. Folyamatos internet kapcsolat szükséges a következő esetekben:
  1. A Felhasználói regisztráció folyamata során.
  2. Az AR kamera által megjelenítendő kiterjesztett valóság tartalmak lejátszásakor.
  3. Az Applikációban tárolandó tartalmak letöltéséhez és időnkénti frissítéséhez.
  4. Bizonyos, rendszerint 2D jellegű kiterjesztett valóság tartalmak megtekintéséhez.
 10. Nem szükséges állandó internet kapcsolat a letöltött tartalmak aktuális állapotban történő lejátszásához.
 11. Az Applikáció és az AR tartalmak elérhetőségére és működésére a Kiadó 99%-os időbeli rendelkezésre állást vállal.
 12. Az Applikációval és a kiterjesztett valóság tartalmakkal kapcsolatos további információkat és terméktámogatást a Kiadó biztosít, az általa fenntartott shop.arbookslibrary.com weboldalon.

Jogi feltételek

 1. Az Applikáció használatára vonatkozó körülményeket és egyéb jogi tudnivalókat jelen felhasználási feltételek dokumentum (továbbiakban: Felhasználási feltételek), az AR Books LibrARy Adatkezelési tájékoztató (továbbiakban: Adatkezelési tájékoztató) dokumentumok tartalmazzák. Ezek felhasználó általi elfogadása alapfeltétéle az Applikáció használatának, elfogadás hiányában az Applikáció nem használható.
 2. Kiadó az Applikáció használatára, a Felhasználási feltételekre és az Adatkezelési tájékoztató vonatkozásában a magyar jog elveit tekinti irányadónak. Az Applikáció felhasználói igénybevételével tehát a felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy jogi viták esetén azok rendezésére a magyar hatóságoknak és bíróságoknak legyen jogosultsága.
 3. Kiadó vállalja, hogy az applikáció és az alkalmazott technológia, ezen keresztül a kiterjesztett valóság elemek használhatóságát legalább 2025. december 31-ig biztosítja, mely határidő folyamatos felülvizsgálatokat követően többször is meghosszabbodhat.
 4. Kiadó nem vállal felelősséget az alkalmazás áruházak, valamint a Felhasználó eszközének operációs rendszereiben felmerülő körülmények esetében keletkező Applikáció működési problémákért.

Szellemi tulajdont érintő feltételek

 1. Az Applikáció, valamint a benne elérhető valamennyi egyéb bejegyzett vagy bejegyzetlen védjegy, szerzői művek és termékek (továbbiakban: Szellemi termékek) szellemi tulajdonosa a Kiadó, vagy a Kiadóval a jogokat rendezett módon biztosító harmadik felek (továbbiakban: Harmadik felek).
 2. A Kiadó engedélye nélkül kifejezetten tilos a Szellemi termékeket nyilvános eseményeken alkalmazni, vagy üzleti haszonszerzés céljával felhasználni.
 3. Felhasználók az Applikációt és a rajta keresztül elérhető kiterjesztett valóság tartalmakat, valamint a kapcsolódó kiadványokat kizárólag a szellemi tulajdonokat érintő jogok és feltételek maximális tiszteletben tartása mellett, jóhiszeműen jogosult felhasználni. Büntető jogi és kártérítési felelősségre vonás terhe mellett tilos tehát ezen jogok bármilyen szintű megsértése.
 4. Mindezek vonatkozásában kifejezetten tilos a Szellemi termékek Kiadó engedélye vagy megbízása nélkül részben vagy egészben, bármilyen technológiával és módszerrel történő másolása, módosítása, eszközbe épített vagy azon kívüli képi vagy videós rögzítése, tehát a jóhiszemű alkalmazástól eltérő használatuk. Ezen jogsértések esetén Kiadó büntetőjogi és anyagi kártérítési eljárást indít a jogsértő felhasználást elkövetők ellen. Ezen eljárásokat a Kiadóval kapcsolatban álló Harmadik felek is kezdeményezheti, amennyiben saját jogos érdekeinek sérelmét maga észleli.